Approche du littoral

Approche du littoral   Antoine Maniatis   Professeur assistant à l’Académie de la Marine Marchande d’Aspropyrgos HDR en droit de l’Université de Rouen Normandie Chercheur-associé du CDMO EA 1165 de l’Université de Nantes Associé à l’I.R.J.I. François-Rabelais EA 7496 de l’Université de Tours     Résumé Le littoral fait preuve Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης Αντώνη Μανιάτη, πριν από

Τεκμηρίωση μέτρων ασφάλειας και απόδειξη της συμμόρφωσης

Τα μέτρα ασφάλειας πρέπει να τεκμηριώνονται με κατάλληλα έγγραφα πολιτικής, όπως επιβάλλει η αρχή της λογοδοσίας. Παράλληλα, πρέπει να είναι αποδεδειγμένα επικυρωμένα από τη διοίκηση του υπευθύνου ή του εκτελούντος την επεξεργασία, ώστε να μην υπάρχει περιθώριο αμφισβήτησής τους. Υπεύθυνοι και εκτελούντες επεξεργασία μπορούν να χρησιμοποιούν εγκεκριμένο κώδικα δεοντολογίας (σύμφωνα Διαβάστε περισσότερα…

Χορήγηση δημοσίων εγγράφων σε τρίτους

Επισημαίνεται ότι η Αρχή δεν έχει αρμοδιότητα να απαντά σε ερωτήματα χορήγησης δημοσίων εγγράφων σε τρίτους (βλ. απόφαση 52/2018). Τα παρακάτω παρατίθενται προς υποβοήθηση του έργου των υπευθύνων επεξεργασίας και των ΥΠΔ του Δημοσίου. Η Αρχή παγίως έχει κρίνει, με σειρά γνωμοδοτικών της εγγράφων (βλ. ιδίως γνωμοδότηση 6/2013), ότι η Διαβάστε περισσότερα…

Επεξεργασία γενετικών δεδομένων

Τα γενετικά δεδομένα συγκαταλέγονται σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ πλέον ρητά στην ειδική κατηγορία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η επεξεργασία των οποίων καταρχήν απαγορεύεται (άρθρο 9 παρ. 1). Κατ’ εξαίρεση, η επεξεργασία των πληροφοριών αυτών επιτρέπεται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις που καθορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 9. Όπως και για τα δεδομένα Διαβάστε περισσότερα…

Αποφάσεις επάρκειας

Οι διαβιβάσεις βάσει απόφασης επάρκειας της Επιτροπής ρυθμίζονται στο άρθρο 45 ΓΚΠΔ και δεν απαιτούν την έκδοση άδειας από την εποπτική αρχή (Εισαγ. Σκ. 103-107, 169 ΓΚΠΔ). Η υιοθέτηση των αποφάσεων επάρκειας περιλαμβάνει τα εξής στάδια: πρόταση από την Επιτροπή, γνώμη του ΕΣΠΔ, έγκριση από τους εκπροσώπους των κρατών μελών Διαβάστε περισσότερα…