Συμπράξεις Δημοσίου κ Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) και ενεργειακή απόδοση δημοσίων κτιρίων

Από το άλογο της προβιομηχανικής κοινωνίας η ανθρωπότητα πέρασε στην εφεύρεση του ποδηλάτου, δύο αιώνες πριν, για τη συγκράτηση των επιπτώσεων της τότε απρόσμενης κρίσης της κλιματικής αλλαγής.
Σήμερα, το ποδήλατο, όχι μόνο το συμβατικό αλλά και το ηλεκτρικό, είναι σύμβολο ενός νέου ανθρώπινου δικαιώματος, στη συγκράτηση της κλιματικής αλλαγής. Η ίδια η λέξη «κλίμα» είναι προσανατολισμένη στον Ήλιο, του οποίου η ενέργεια αποτελεί την κατεξοχήν μορφή ανανεώσιμης πηγής ενέργειας, ιδιαίτερα συνδεδεμένη με την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων. Στην τρέχουσα, τέταρτη γενεά των θεμελιωδών δικαιωμάτων έχει αναδυθεί το δικαίωμα στην ενεργειακή απόδοση, ιδίως των κτιρίων, τα οποία είναι τα κατεξοχήν ενεργοβόρα.

Μία άλλη καινοτομία της ίδιας περιόδου έγκειται στις δημόσιες συμβάσεις Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), οι οποίες κατάγονται από τη διαχρονική σύμβαση της παραχώρησης και διέπονται από την αρχή της αειφορίας.

Το Δικαίωμα στην Ξενάγηση Η Αντιστροφή του Ρόλου του Ξεναγού

Το Τουριστικό Δίκαιο αποτελεί κλάδο του Δικαίου ο οποίος δεν είναι ανεξάρτητος καθαυτός, αν και είναι αυτοτελής, έναντι άλλων παραδοσιακών νομικών πεδίων της γνώσης. Το βέβαιο είναι ότι υφίστανται ποικίλα εγχειρήματα προσέγγισης αναφορικά με την ύπαρξη ή τη γέννηση μίας πιθανής επιστήμης του τουρισμού. Εξάλλου, το Συνταγματικό Δίκαιο παραχωρεί στον Τουρισμό έναν περιθωριακό χαρακτήρα, αν όχι ανύπαρκτο. Η ειδική του μορφή, η οποία συνίσταται στο δικαίωμα να ξεναγείται κανείς ή να καθοδηγείται, συνδυάζεται με την ελευθερία, η οποία έχει πρόσφατα προβλεφθεί, να ξεναγεί κανείς (δικαίωμα στην ξενάγηση). Χωρεί να δηλωθεί ότι έχει παραχθεί το φαινόμενο της αντιστροφής του ρόλου του επίσημου ξεναγού έναντι εκείνου του τουρίστα, του ανεπίσημου ξεναγού (λόγου χάρη στις δωρεάν περιηγήσεις) όπως επίσης και των οδηγών (βιβλίων). Επίσης έχει παραχθεί μία αντιστροφή της ονομασίας του όρου «ξεναγός» στα νέα ελληνικά, δεδομένου ότι ο τουρίστας συλλαμβάνεται σε αυτήν τη γλώσσα ως περιηγητής, λέξη που ταυτοποιεί ένα πρόσωπο που επισκέπτεται προορισμούς με σκοπό την αναψυχή και στα αρχαία ελληνικά χρησιμοποιούνταν για να ταυτοποιήσει τον ξεναγό έναντι τουρίστα (θεωρού) όπως τους συγγραφείς γνώσεων αποκτημένων διαμέσου των ταξιδιών. Κατά τα λοιπά, ο τουρισμός είναι μία ενδογενής δραστηριότητα, σύμφωνα με τη γενική αρχή του Δικαίου Περιβάλλοντος, όπου η αποστολή της μη παραγωγικής χρήσης των περιβαλλοντικών αγαθών θα έπρεπε να καθιερωθεί ως γενική αρχή του Δικαίου Περιβάλλοντος, έναντι της προφανούς χρήσης της παραγωγής.

Εισαγωγή στο πολιτιστικό δίκαιο, ανατύπωση 2020

Η «Εισαγωγή στο Πολιτιστικό Δίκαιο» είναι ένα ενημερωμένο εγχειρίδιο βασισμένο στη μέθοδο του αλληλεπιδραστικού διδακτικού υλικού. Εισάγει στο ισχύον Πολιτιστικό Δίκαιο, το οποίο διαιρείται στο Δίκαιο Πολιτιστικής Κληρονομιάς και στο Δίκαιο Σύγχρονων Πολιτιστικών Αγαθών. Tο πρώτο μέρος εστιάζει στις αρχαιότητες, στους παραδοσιακούς οικισμούς και στα διατηρητέα κτίρια ενώ το δεύτερο στα οικιστικά πολιτιστικά αγαθά, τα οποία αντιστοιχούν στο Χωροταξικό και Πολεοδομικό Δίκαιο, και στα έργα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Δίκαιο πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών

Το έργο συμπληρώνει την ύλη του διδακτικού εγχειριδίου: Α. Μανιάτης, Δίκαιο Τηλεπικοινωνιών, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα 2005. Χωρίς να προκύπτει επικάλυψη ύλης, παρουσιάζονται κρίσιμες πτυχές του δικαίου των τηλεπικοινωνιών, όπως οι ανεξάρτητες διοικητικές αρχές, το ζήτημα της εκχώρησης ονομάτων χώρου, η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον τηλεπικοινωνιακό τομέα και το επίκαιρο ζήτημα της προστασίας του απορρήτου των επικοινωνιών κατά το Π.Δ. 47/2005. Εξάλλου, περιλαμβάνονται στοιχεία του δικαίου του ελεύθερου ανταγωνισμού και η προστασία των προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών και βάσεων δεδομένων. Επίσης, αναλύονται το επίκαιρο πρόβλημα των υπηρεσιών πληροφοριών τηλεφωνικού καταλόγου και οι σημαντικότερες ρυθμίσεις του νέου νομοθετήματος για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες (Ν. 3431/2006) με έμφαση στο πρόβλημα των κεραιών κινητής τηλεφωνίας. Πρόκειται για ένα διδακτικό εγχειρίδιο που διέπεται από τις αρχές της σύγχρονης διδακτικής έτσι ώστε να υπηρετεί τις ανάγκες της ακαδημαϊκής διδασκαλίας και της αυτοτελούς μάθησης. Περιλαμβάνει χρηστικές τεχνικές προσέγγισης ολόκληρης της ύλης, όπως είναι ιδίως οι 6 Ασκήσεις Αυτοαξιολόγησης (30 εκφωνήσεις και αντίστοιχες ενδεικτικές απαντήσεις) και η ουσιώδης Περίληψη.

Δίκαιο μελετών Δημοσίων Έργων και συναφών υπηρεσιών

Δίκαιο μελετών Δημοσίων Έργων και συναφών υπηρεσιών

Ο εκσυγχρονισμός του Δημοσίου Λογιστικού. Συμβολή στο Διοικητικό Δίκαιο

Ο εκσυγχρονισμός του Δημοσίου Λογιστικού. Συμβολή στο Διοικητικό Δίκαιο