Οι διαβιβάσεις βάσει απόφασης επάρκειας της Επιτροπής ρυθμίζονται στο άρθρο 45 ΓΚΠΔ και δεν απαιτούν την έκδοση άδειας από την εποπτική αρχή (Εισαγ. Σκ. 103-107, 169 ΓΚΠΔ).

Η υιοθέτηση των αποφάσεων επάρκειας περιλαμβάνει τα εξής στάδια:

  1. πρόταση από την Επιτροπή,
  2. γνώμη του ΕΣΠΔ,
  3. έγκριση από τους εκπροσώπους των κρατών μελών της ΕΕ,
  4. υιοθέτηση της απόφασης επάρκειας από την Επιτροπή.

Οι αποφάσεις επάρκειας του επιπέδου προστασίας μπορεί να αφορούν είτε τρίτη χώρα στο σύνολό της, είτε έδαφος ή συγκεκριμένο τομέα ή τομείς της τρίτης χώρας ή του διεθνούς οργανισμού.

Μέχρι σήμερα, η Επιτροπή έχει εκδώσει 13 αποφάσεις επάρκειας για τις εξής χώρες: Ανδόρα, Αργεντινή, Καναδά, νήσους Φερόες, Γκέρνσεϊ, Ισραήλ, Νήσο του Μαν, Τζέρσεϊ, Νέα Ζηλανδία, Ελβετία, Ουρουγουάη, Ιαπωνία, ΗΠΑ (μόνο στο πλαίσιο του Privacy Shield)*. Βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες για την έκδοση απόφασης επάρκειας για τη Νότιο Κορέα.

*Σημ: Μετά την απόφαση Schrems I, οι υπάρχουσες αποφάσεις επάρκειας τροποποιήθηκαν με την εκτελεστική απόφαση (EE) 2016/2295. Μετά την απόφαση Schrems II, κρίθηκε ανίσχυρη η απόφαση 2016/1250 της Επιτροπής σχετικά με την επάρκεια της προστασίας που παρέχεται από την ασπίδα προστασίας της ιδιωτικής ζωής ΕΕ-ΗΠΑ (Privacy Shield).

Σύμφωνα με το άρθρο. 45 παρ. 9 ΓΚΠΔ, οι ήδη εκδοθείσες, υπό το καθεστώς της Οδηγίας 95/46, αποφάσεις επάρκειας παραμένουν σε ισχύ έως ότου τροποποιηθούν, αντικατασταθούν ή καταργηθούν από την Επιτροπή.

Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω αποφάσεις επάρκειας δεν καλύπτουν τις διαβιβάσεις δεδομένων στον τομέα επιβολής του νόμου, οι οποίες διέπονται από την Οδηγία 2016/680 (άρθρο. 35, 36 Οδηγίας 2016/680, άρθρο. 75, 76 ν. 4624/2019).

Πηγή: dpa.gr

Κατηγορίες: Άρθρα