Το “δίκαιο” παρέχει εξ αποστάσεως (τηλεφωνικά, με email ή μέσω Skype) συμβουλευτικές υπηρεσίες στα παρακάτω θέματα:

  • Δίκαιο Εταιρειών (Σύσταση Εταιρειών, Εξαγορές, Συγχωνεύσεις, Νομικός Έλεγχος Εταιρειών κ.α.)
  • Εμπορικό δίκαιο (Αξιόγραφα, Συμβάσεις εταιρειών)
  • Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας
  • Ακίνητα (Νομικός έλεγχος ακινήτων, Αστικές & Εμπορικές Μισθώσεις)
  • Οικογενειακό Δίκαιο (Διαζύγιο – Άυλο Διαζύγιο, Διατροφή συζύγων & τέκνων κ.α.)
  • Κληρονομικό Δίκαιο (Δημοσιεύσεις & Προσβολές Διαθηκών)
  • Εμπράγματο Δίκαιο
  • Εργατικό Δίκαιο (Επίλυση θεμάτων εργατικών διαφορών)
  • Ποινικό Δίκαιο