ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΤΟΥ ΔΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ Π. ΜΑΝΙΑΤΗ

Ο Επίκουρος Καθηγητής Αντώνιος Μανιάτης του Παναγιώτη είναι Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω με μεγάλη δικηγορική εμπειρία και πολλές γνωμοδοτήσεις δημοσιευμένες σε νομικά περιοδικά. Διετέλεσε Νομικός Σύμβουλος με έμμισθη εντολή του Δήμου Καλαμάτας και έχει πολλούς εντολείς, μεταξύ των οποίων θεσμικούς εντολείς όπως Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου. Είναι κάτοχος Δύο Διδακτορικών Διπλωμάτων Δημοσίου Δικαίου και είναι υποψήφιος για το μεταδιδακτορικό δίπλωμα ‘’HDR’’ στο Δίκαιο, στο Πανεπιστήμιο της Ρουέν. Είναι  Επίκουρος Καθηγητής στη νομική επιστήμη, στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Μακεδονίας, Ερευνητής σε ερευνητικά κέντρα της Γαλλίας και συγγραφέας νομικών βιβλίων και άλλων μελετών.